Windows 7 instalacija

Windows 7 operatvni sistem ću instalirati u virtuelnoj mašini koristeći image fajl sistema kojeg sam kreirao sa Ashampoo Burning Studio Free 6 Corporate Edition programom za snimanje CD/DVD medija.

U VMware Player  programu kliknut ću na Create a new Virtual Machine opciju.

ScreenHunter_23 May. 16 13.09New Virtual Machine Wizard prozoru, kao način instalacije guest operativnog sistema biram opciju Instaler disc image file (iso), odnosno instalaciju operativnog sistema upotrebom kreiranog Windows 7.iso fajla, kojeg klikom naBrowse selektujem na (C:) disku. Ovo je jedan od načina instalacije operativnog sistema. Mogao sam birati i prvu opciju, odnosno opciju Installer disc, odnosno instalaciju operativnog sistema direktno sa originalnog Windows 7 Professional DVD diska. U ovom primjeru sam izabrao kreirani Windows 7.iso fajl.

ScreenHunter_214 Jun. 06 23.41

New Virtual Machine Wizard obavještava da operativni sistem koji se želi instalirati podržava Easy Install metodu. To znači da je instalacija automatizovana i da se neki parametri neće određivati u toku procesa instalacije, kao i da se VMware Tools također instaliraju. Klikom na Next, u narednom prozoru ispunjavamo osnovne informacije potrebne za Easy Install metodu instalacije operativnog sistema, a koje se koriste prilikom instalacije Windows 7 Professional operativnog sistema. Osnovne informacije obuhvataju slijedeće:

 • Windows product key – serijski broj operativnog sistema. Nije obavezan pošto se instalira 30-to dnevna trial verziju Windows 7 Professional koja se može naknadno aktivirati.
 • Version of Windows to install – verzija operativnog sitema koja se instalira. U mom primjeru sam izabrao Windows 7 Professional verziju.
 • Full name – ime korisnika. Upisao sam svoje ime u primjeru
 • Password – šifra. Nije obavezna
 • Confirm – Ako je u polju Password upisana šifra, u ovom polju se opet ponavlja.
 • Log on automatically (requires a password) – potrebno predhodno upisati šifru u polje Password i ponoviti upis šifre u polje Confirm da bi ova opcija postala aktivna. U suprotnom se ne koristi.

Klik na Next nakon ispunjavanja potrebnih polja.

ScreenHunter_215 Jun. 07 20.58

VMware Player obavještava da nije upisan serijski broj Windows 7 operativnog sistema u predhodnom prozoru u polju Windows product key i da će se sistem instalirati bez njega, ali da se Windows mora aktivirati poslije. Klik naYes.

ScreenHunter_218 Jun. 07 21.38

U polju ispod Virtual machine name upisuje se ime virtuelne mašine. Virtuelna mašina će se zvati Windows 7 Professional. Lokaciju na disku, gdje su smješteni svi fajlovi koji su vezani za virtuelnu mašinu, nije potrebno mijenjati. Klik na Next.

ScreenHunter_219 Jun. 07 21.46

Maksimalni kapacitet diska je 50 GB pošto će se instalirati i programi nakon instalacije operativnog sistema. Ostale opcije se ne mijenjaju. Klik na Next.

ScreenHunter_220 Jun. 07 21.55

Klikom na Finish kreirana je Windows 7 Professional virtuelna mašina i spremna za instalaciju operativnog sistema. Nakon kreiranja virtuelne mašine prelazimo na instalaciju operativnog sistema. U VMware Player 5 programu selektovat ću Windows 7 Professional virtuelnu mašinu i kliknut ću na Play virtual machine opciju.

ScreenHunter_223 Jun. 07 22.50

Nakon pokretanja virtuelne mašine crni prozor sa windows logo i Starting Windows tekstom se pojavljuje.

ScreenHunter_227 Jun. 07 23.18

Pošto je automatizovana metoda instalacije, odnosno pošto se primjenjuje Easy Install metoda instalacije, neki parametri u toku procesa instalacije su automatski određeni. Također, potrebno je instalirati VMware Tools klikom na Download and Install.

ScreenHunter_232 Jun. 08 11.52

Klikom na Close preuzimanje VMwate Tools 9.2.3 je završeno.

ScreenHunter_234 Jun. 08 12.07

Slijedi proces instalacije operativnog sistema .

ScreenHunter_235 Jun. 08 12.11

Poslije još restarta operativni sistem je u potpunosti instaliran.

ScreenHunter_237 Jun. 08 12.20

Tip mreže određuje se izborom jedne od ponuđenih mrežnih opcija. Home Group mogućnost za dijeljenje fajlova i za ostale mogućnosti rada u mreži mogu se preskočiti klikom na Cancel.

ScreenHunter_238 Jun. 08 12.23

Nakon završetka osnovnog podešavanja pojavljuje se Windows 7 desktop i možemo da nastavimo sa radom.

Advertisements

Lucid Puppy Linux

Lucid Puppy 5 je besplatna distribucija Linuxa, odnosno besplatan operativni sistem. Kompletan operativni sistem se učitava u RAM memoriju i nije potreban hard disk za njegovu instalaciju. 

 To znači ako je hard disk neispravan ili ako je oštećen, još uvijek se može koristiti računar, odnosno može se operativni sistem snimiti i pokrenuti sa CD-a ili USB stika. Na taj način se značajno smanjuju hardverski troškovi. Izuzetno je brz i idealan je za korištenje na starijim računarima i laptopima. Jednostavan je za upotrebu i zahtijeva veoma malo tehničkog predznanja. Zauzima malo prostora na disku, 130 MB i malo sistemskih resursa. Uključuje različite vrste programa kao što su: AbiWord 2.8.6, Geany text editor0.21, ePDFView PDF viewer 0.1.7, XineDVD player 0.99.6, gnome-mplayer 1.0.4, Gnumeric Spreadsheet 1.10.13, HomeBank 4.2.1 i ostale programe. Također, Lucid Puppy 5 dolazi i sa različitim verzijama popularnih web pretraživača: Firefox, Seamonkey, Cromium Ubuntu Chrome Browser, Opera i Iron Chrome Based Browser. 

Pored programa Puppy Package Manager (PPM), odnosno programa za instalaciju ili deinstalaciju programa ili paketa (termin paket se u Linux terminologiji koristi kao naziv za program), dodatno pojednostavljenje korištenja Lucid Puppy 5 operativnog sitema je i program Quickpet 4.5 koji predstavlja alternativu osnovnom programu Puppy Package Manager (PPM) i omogućava brzu i jednostavnu instalaciju programa ili paketa koji su podijeljeni po kategorijama: Popular Pets, Internet Pets, Useful Pets, Sfs Get i Drivers. Na primjer kategorija Drivers sadrži drajvere za grafičke kartice, odnosno za različite tipove grafičkih kartica, a kategorija Internet Pets sadrži web pretraživače i e-mail klijente. Programi (paketi) se nakon selektovanja preuzimaju i instaliraju sa Interneta. 

Windows 8.1 instalacija

ScreenHunter_27 Feb. 09 12.24

U ovom primjeru ću pokazati instalaciju posljednje verzije Microsoftovog operativnog sistema, odnosno Windows 8.1 operativnog sistema. Windows 8.1 Enterprise operativni sistem preuzeti ću sa www.technet.microsoft.com sajta klikom na GET STARTED NOW link i izbora odgovarajuće verzije. Ovo je probna potpuno funkcionalna 90-to dnevna verzija operativnog sistema koja dodnosi dosta novih mogućnosti u odnosu na Windows 8. Navedeni operativni sistem ću instaliati u viruelnoj mašini kreiranoj programom VMware Player 6.

ScreenHunter_11 Feb. 07 20.23

VMware Player 6 ću preuzeti sa www.vmware.com sajta, a nakon toga i instalirati program.

ScreenHunter_12 Feb. 08 13.00

 1. U  VMware Player 6 programu ću  kliknuti  na Create a new Virtual Machine
 2. New Virtual Machine Wizard prozoru, kao način instalacije operativnog sistema biram opciju Installer disc image file (iso: odnosno instalaciju operativnog sistema koristeći preuzeti  Windows 8.1 Enterprise image fajl. Nakon selegtovanja image fajla sa diska potrebno je kliknuti na Next 
 3. U polju ispod Virtual machine name potrebno je upisati ime virtuelne mašine. Virtuelna mašina će se zvati Windows 8.1 Enterprise. Lokacija na disku gdje su smješteni fajlovi i folderi koji su vezani za virtuelnu mašinu se ne mijenja. Klik na Next
 4. Maksimalni kapacitet diska je 60 GB pošto će se instalirati i programi nakon instalacije operativnog sistema. Ostale opcije se ne mijenjaju. Klik na Next
 5. Klik na Finish i Windows 8.1 Enterprise virtuelna mašina na koju će se instalirati operativni sistem je kreirana

ScreenHunter_13 Feb. 08 13.12

Nakon kreiranja virtuelne mašine prelazi se na instalaciju operativnog sistema. U VMware Player 6 programu ću selektovati Windows 8.1 Enterprise virtuelnu mašinu i kliknuti na Play virtual machine.

ScreenHunter_14 Feb. 08 13.16

Kreirana virtuelna mašina se pokreće i pojavljuje se crni prozor sa Windows logo.

ScreenHunter_15 Feb. 08 13.24

Klik na Next nakon podešavanja osnovnih jezičkih postavki, vremenskog i valutnog formata.

ScreenHunter_16 Feb. 08 13.32

Da bi počeo proces instalacije klik na Install now opciju.

ScreenHunter_17 Feb. 08 13.35

U slijedećem prozoru klik na I Accept the licence terms, a zatim na Next.

ScreenHunter_18 Feb. 08 13.38

Biram Custom: Install Windows only (advanced) kao tip instalacije za čistu instalciju operativnog sistema, za razliku od Upgrade opcije koja je za nadogradnju podržanih operativnih sistema novom verzijom.

ScreenHunter_19 Feb. 08 13.41

U slijedećem prozoru potrebno je kliknuti na Next nakon izbora diska, odnosno nakon izbora  kreiranog virtuelnog hard diska prilikom procesa kreirana virtuelne mašine na koji će se instalirati operativni sistem.

ScreenHunter_20 Feb. 08 13.45

Nakon izbora diska počinje instalacija operativnog sistema.

ScreenHunter_25 Feb. 09 11.45

Nakon završetka instalacije operativnog sistema i restarta virtuelne mašine, u Personalize prozoru upisuje se ime računara u polju ispod naziva PC name, a zatim klik na Next.

ScreenHunter_26 Feb. 09 12.00

Poslije završetka procesa podešavanja pojavljuje se Windows 8.1 Enterprise desktop.

ScreenHunter_27 Feb. 09 12.24

ScreenHunter_28 Feb. 09 12.50

Na ovaj način je instaliran potpuno funkcionalni  WIndows 8.1 Enterprise operativni sistem u virtuelnoj mašini.

Kupovina računara

pexels-photo-249535

Ograničena novčana sredsta su jedan od osnovnih i najbitnijih faktora prilikom izbora i kupovine računara bilo da se radi o kupovini gotove i već sastavljene konfiguracije ili pojedinačnih hrardveskih komponenenti. U nekom slučajevima se nikako nebi smjelo štedjeti, dok se u drugim može potrošiti i manje novca prilikom izbora. Najbitinije je znati prilikom planiranja ulaganja sredstava u konfiguraciju ili komponente koja je namjena i svrha računara kojeg želimo kupiti.

technology-computer-chips-gigabyte

Na primjer kupovina najskupljeg i najbržeg računara zbog surfanja internetom, kucanja dokumenata ili povremenog igranja nekih jednostavnih i hardverski manje zahtjevnih igara je promašena investicija, dok sa druge strane kupovina jeftinog računara uz oćekivanja da se na njemu igraju posljednje hardverski zahtjevne igre ili koriste programi za kompleksnu obradu podataka koji zahtijevaju veliku količinu memorije ili programi za profesionalnu obradu fotografija i web dizajn jednostavno nema smisla. Dakle, bitno je odrediti prvo svrhu i namjenu računara odnosno šta želimo raditi na računaru pa tek onda se odlučiti naravno uz raspoloživa materijalna sredstva za kupovinu.

computer-motherboard-pc-wires

Druga mogućnost je nadogradnja postojećih komponenti sistema novijim odnosnosno bržim komponentama. Na primjer u već postojećoj kofiguraciji može se zamijeniti stari hard disk novim odnosno hard diskom većeg kapaciteta ili dodati više RAM memorije ili zamijeniti starija grafička kartica novim kompatibilnim i bržim modelom naravno uz podržavanje matične ploče za mogućnost nadogradnje. Iako se općenito smatra da nadogradnja računara nije isplativa investicija generalno gledajući, te da je isplativije i jeftinije kupiti novi računar zbog stalnog pada cijena komponenata na tržištu, ova mogućnost se čini vrlo zanimlivom u nekim slučajevima.

mouse-computer-it-equipment-42255

Treća mogućnost je kupovina polovnog računara i polovnih komponenti u prodavnicama koje se isključivo bave prodajom polovnih računara. Ovaj način kupovine je zbog ograničenih materijalnih sredstava vrlo čest. U tim prodavnicama se može po relativno povoljnim cijenama kupiti polovna oprema kao i brand oprema poznatih proizvođača HP, IBM… Ti računari najčeše se prodaju sa instaliranim operativnim sistemom i nekim programima koji se najčešće koriste u svakodnevnom radu. Obično se kupcu daje garancija do 12 mjeseci kao i besplatan servis i nadogradnja kao i instalcija programa i operativnog sistema ako je oprema kupljena u toj prodavnici. Polovni kao i novi računari i razne komponente se mogu također kupiti i preko raznih oglasa bilo da se radi o oglasima u novinama ili putem specijaliziranih sajtova na Internetu. Ta oprema nema garanciju i nije preporučljiva za kupovinu. Također takva oprema je često sumljivog porijekla i kvaliteta. Jedino je preporučljivo kupovati na taj način ako se zna od koga se kupuje i koje je porijeklo opreme.

pexels-photo-209718

Kada se konačno donese odluka za kupovinu računara (u ovom slučaju mislim na kupovinu novog računara) i izvrši se izbor potrebno je prije svega utvrditi još neke btne sitnice a to su:

 1. Garancija – najmanje 12 mjeseci u zavisnosti od opreme
 2. Mjesto servisa i vrijeme servisa – nije dobro niti je dopustivo dugo čekati ako se u garantnom roku pokvari neki dio pa se čeka mjesec dana na popravku ako je na primjer servis u drugom gradu. U tom slučaju poželjna je zamjena sa novom opremom bez gubitka vremena i čekanja popravke.
 3. Način plačanja – Ako se plača gotovinom potrebno je kupcu dati određeni popust na cijenu pogotovo ako se radi o skupljoj opremi ili više pojedinačnih komponenti. Na taj način se kupac dodatno stimuliše za buduću kupovinu u određenoj firmi.
 4. Način isporuke – potrebno je kupcu isporučiti računar na adresu
 5. Profesionalnost i ljubaznost prodavača – mnogima nije bitna ali od same ljubaznosti i stručnosti prodavača zavisi i prodaja opreme. Ovo je ključna stavka prije kupovine računara. Prodavač mora da objasni kupcu sve što ga zanima i da ga upozna sa karakteristikama opreme kao i da se ljubazno ponaša prema potencijalnom kupcu. Prodavači moraju da imaju barem osnovno znanje iz informacionih tehnologija i da znaju šta prodaju.
 6. Instalacija operativnog sistema – Bino je da je instalirana neka verzija operativnog sistema u računaru. Nesmije računar biti bez operativnog sistema ili da se dodatno plača instalacija. Mora biti operativni sistem besplatno instaliran. Nisu svi kupci genijalci za računare da znaju da sami instaliraju ili da moraju da plačaju još dodatnu cijenu za instalaciju operativnog sistema. Treba unaprijed biti instaliranana barem osnovna verzija operativnog sistema kao dostupna besplatna kopija na DVD-u ili originalni DVD koji se ispručuje zajedno sa kupljenom konfiguracijom.
 7. Prateći instalacijski CD/DVD- ovi – za sve komponente moraju se dati njihovi originalni instalacijski mediji na kojima se nalaze driveri a ne da kupac “skida” sa intrenta drivere kasnije.
 8. Lista komponenata koje se kupuju – prodavač treba kupcu da da listu svih komponenti koje su kupljene i instalirane a ne da je jedno na računu a drugo u kućištu.

DriverPack Solution 17 – Automatska instalacija drivera

DriverPack Solution 17 je program za automatsku instalaciju drivera. Preuzima sa www.drp.su sajta. Program skenira hardvedrske komponente i automatski instalira ili nadograđuje potrebne drajvere čime pojednostavljuje kompletan proces instalacije potrebnih drivera bez pojedinačne instalacije svakog drivera sa CD-a ili preuzimanja sa interneta i naknadne instalacije. Sadrži bazu sa prekom milion drivera za veliki broj hardverskih komponenata različitih proizvođača. Ova baza drivera je čak i veća od baze koju koristi Windows Update i brže se nadograđuje novim verzijama drivera zbog češće kolaboracije za proizvođačima hardverskih komponenti. Bitno je napomenuti da je program siguran za korištenje jer ne sadrži viruse niti druge skrivene maliciozne programe. Jednostavan je za korištenje i ima pregledan grafički interface.

Neke od osnovnih karakteristika programa su:

 • Automatska instalacija potrebnih drivera u kratkom vremenskom periodu
 • Program je besplatan
 • Jednostavnost korištenja programa i preglednost interfejsa
 • Ušteda vremena, odnosno instalacija drivera bez korištenja CD-ova ili DVD-ova za svaku pojedinačnu komponentu
 • Podrška odnosno potpuna kompatibilnost sa svim verzijama operativnoh sistema (Windows XP, 7,8,10) bilo da se radi o 32-bitnim ili 64-bitnim verzijama
 • Nadogradnja postojećih drivera novim i posljednjim verzijama
 • Svi driveri za sve komponente na jednom DVD-u
 • Ne sadrži viruse ili neke druge maliciozne programe

U ovom primjeru ću koristiti ISO file (11 GB), odnosno kompletan program bez naknadnog preuzimanja sa interneta. Klikom na Download se prvo preuzima torrent file, 

a sa odgovarajućim programom se preuzima kompletan program.

Nakon pokretanja programa  

u Drivers kategoriji mogu se vidjeti nove verzije drivera za hardverske komponenete koje će se automacki instalirati klikom na Install automatically opciju nakon selekcije drivera.

Software kategorija sadrži preporučene programe za instalaciju. Označavanjem pojedinačnog ili svih programa i klikom na Install needed programs vrši se instalacija.

Security kategorija sadrši programe sa deinstalaciju. izborom odgovarajućeg programa i klikom na Remove unwanted software opciju vrši se deinstalacija instaliranih programa.

Diagnostics kategorija daje sumarni prikaz harverskih komponenata u računaru.

Windows 10 Enterprise instalacija

U ovom primjeru ću objasniti instalaciju posljednje Microsoftove verzije operativnog sistema, odnosno Windows 10 Enterprise verzije operativnog sistema u virtuelnoj mašinii koju sam kreirao koristeći program VirtualBox 5, najboljeg besplatnog programa za kreiranje i administraciju virtuelnih mašina. Program ću preuzeti sa www.virtualbox.org sajta. 

VirtualBox predstavlja odlično rješenje za IT administratore i druge korisnike i eksperte iz oblasti informacionih tehnologija, jer omogućava instaliranje i testiranje raznih verzija podržanih operativnih sistema i programa, kreiranje, konfigursanje i rad u virtuelnom mrežnom okruženju, kreiranje virtuelnih hard diskova, pokretanje i rad sa prekonfigurisanim virtuelnim mašinama kao i ostale napredne mogućnosti koje ovaj program omogućava bez negativnih posljedica po postojeći host sistem. Instalacija Windows 10 operativnog sistema na fizičkom računaru se ne razlikuje od instalacije u virtuelnoj mašini. Windows 10 Enterprise se preuzima sa www.technet.microsoft.com sajta klikom na Evaluate Now link, a nakon toga i klikom na Windows 10 Enterprise link. 

Ovo je probna potpuno fukcionalnna 90-to dnevna verzija operativnog sistema. Preuzeti image fajl operativnog sistema može se snimiti na DVD ili direktno koristiti bez predhodnog snimanja na DVD u procesu instalacije u virtuelnoj mašini. U ovom primjeru ću koristiti image fajl prilikom instalacije.

– Kreiranje virtuelne mašine

Nakon preuzimanja i instalacije VirtualBox 5 programa prelazi se na kreiranje virtuelne mašine na koju će se instalirati Windows 10 Enterprise operativni sistem.

 • U pokrenutom programu potrebno je kliknuti na New za početak procesa kreiranja virtuelne mašine.

 • U Create Virtual Machine prozoru u polje Name unosi se naziv virtuelne mašine (Windows 10), u polju Type unosi se tip operativnog sistema koji će se instalirati u virtuelnoj mašini (Microsoft Windows) i u polju Version se unosi verzija operativnog sistema koji će se instalirati (Windows 10 (64-bit)). Klik na Next.

 • U narednom prozoru se određuje kapacitet memorije za virtuelnu mašinu. Klik na Next.

 • Potrebno je kreirati novi virtuelni hard disk na koji će se instalirati operativni sistem, kao što je to slučaj sa fizičkim računarom gdje se operativni sistem instalira na fizički hard disk. Klik na Create.

 • U naredna dva prozora potrebno je izabrati tip hard diska (VDI) i način korištenja prostora na hard disku u zavisnosti od podataka na njemu. Klik na Next.

 • Nakon određivanja kapaciteta virtuelnog hard diska, klik na Create. Također, naziv virtuelne mašine se mogao promijeniti kao i njena lokacija klikom na žuti folder ali to nije potrebno.

Na ovaj način je kreirana Windows 10 virtuelna mašina na koju će se instalirati Windows 10 Enterprise operativni sistem.

– Instalacija Windows 10 operativnog sistema

 • Nakon kreiranja viretuelne mašine prelazi se na instalacju operativnog sistema. Da bi se pokrenula virtuelna mašina potrebno je kliknuti na Start.

 • U Select start-up disk prozoru potrebno je kliknuti na žuti folder i selektovati image fajl operativnog sistema sa lokacije na kojoj je preuzet i koji će se instalirati. Nakon selekcije image fajla klik na Start.

U Windows Setup prozoru klik na Next nakon izbora jezika instalacije (Language to install), vremenskog i valutnog formata (Time and currency format), kao i jezičkog izbora tastature (Keyboard or input method).

Klik na Install now da bi počeo proces instalacije operativnog sistema.

Klik na I accept the licence terms opciju, a nakon toga na Next u Licence terms prozoru.

Kao tip instalacije u Which type of installation do you want? prozoru ponuđene su dvije opcije instalacije ili dva tipa instalacije operativnog sistema:

 • Upgrade: Install Windows and keep files, setting, and applications opcijom vrši se nadogradnja predhodne verzije operativnog sistema sa novom verzijom bez brisanja postojećih fajlova i programa i formatiranja hard diska (virtuelnog hard diska). Dakle, svi fajlovi i progami ostaju netaknuti a samo se vrši nadogradnja operativnog sistema.
 • Custom: Install Windows only (advanced) opciju kojom se svi postojeći fajlovi i programi brišu, hard disk se formatira i instalira se operativni sistem.

Potrebno je izabrati drugu opciju.

Klik na Next u Where do you want to install Windows? prozoru nakon selekcije kreiranog hard diska (virtuelnog) na koji će se instalirati operativni sistem.

Slijedi instalacija Windows 10 Enterprise operativnog sistema.

Nakon instalacije slijede podešavanja. Klik na Use Express settings.

Klik na Next nakon unosa imena ili nekog drugog naziva u polje Whos going to use this PC?, odnosno ko će korisitit ovaj PC ili virtuelnu mašinu u ovom primjeru. Šifra se može a i ne mora unijeti.

Na ovaj način Windows 10 Enterprise operativni sistem je uspješno instaliran i izvršena su osnovna podešavanja. 

Potrebno je još poslije instalacije ukloniti image file sa kojeg se instalirao operativni sistem slično kao i kod fizičkog računara gdje je potrebno izvaditi instalacijski DVD iz DVD-ROM uređaja jer više nije potreban i neće se koristiti. Nakon selekcije Windows 10 virtuelne mašine i izbora Settings opcije, otvara se Windows 10 – Settings prozor gdje se vrše sva potrebna podešavanja za virtuelnu mašinu. Klik na Storage opciju. U Storage Tree kategoriji potrebno je selektovati image file i kliknuti na Remove selected storage attachment opciju u donjem dijelu prozora. Klik na OK nakon završetka. Na ovaj način je uklonjen instalacijski image file.

Ovo je bio detaljan vodič kojim sam korak po korak prikazao proces kreiranja virtuelne mašine programom VirtualBox i instalaciju posljednje verzije Windows operativnog sistema, odnosno Windows 10 Enterprise verzije operativnog sistema.