DIjeljenje fajlova u virtuelnoj mašini

Dijeljeni folderi omogućavaju razmjenu fajlova i njihovo korištenje između virtuelne mašine ili virtuelnih mašina i host sistema. Folder, koji se određuje da bude dijeljeni, odnosno kome se pristupa preko mreže i iz kojeg se razmjenjuju i koriste fajlovi, nalazi se na host sistemu ili na drugoj lokaciji u mreži kojoj se može pristupiti iz host sistema. Ako se razmjenjuju fajlovi iz više vrtuelnih mašina, tada svaka virtuelna mašina mora konfigurisati pristup istom dijeljenom folderu na host sistemu, odnosno mora koristiti isti dijeljeni folder na host sistemu.

 U narednom primjeru ću prikazati kreiranje dijeljenog foldera na host računaru i razmjenu fajlova koji se nalaze u dijeljenom folderu. Virtuelna mašina sa koje će se pristupati dijeljenom folderu kreirana je sa VirtualBox programom.

Na host sistemu ću kreirati folder na (C:) disku pod nazivom Dijeljeni folder u kojem se nalazi slika.

Klik Na Machine, a nakon toga na Settings opciju nakon selekcije virtuelne mašine.

Klik na Shared Folders opciju.

Da bi dodali dijeljeni folder virtuelnoj mašini potrebno je kliknuti na plavi folder sa plus znakom, odnosno Adds new shared folder.

  • Folder Path predstavlja lokaciju dijeljenog foldera na host sistemu. U mom slučaju lokacija je (C:) disk.
  • Folder Name je ima dijeljenog foldera. U ovom primjeru je DIJELJENI FOLDER

Klik na OK.

Dodati dijeljeni folder se nalazi na listi foldera.

U guest operativnom sistemu dijeljeni folder se nalazi u Network opciji klikom na VBOXSVR kompjuter.

I njegovim sadržajem.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s