Kaspersky System Checker

Kaspersky System Checker je program koji skenira kompjuter u potrazi za virusima i ostalim malicioznim programima i kreira izvještaje o statusu protekcije kompjutera. Program je potpuno besplatan. Preuzima se sa www.kaspersky.com sajta. Nije potrebna njegova instalacija nakon preuzimanja. 

Nakon preuzimanja, dvostrukim klikom se pokreće program. Da bi započelo skeniranje sistema potrebno je kliknuti na Run Diagnostics opciju.

Sistem se skenira,

a nakon završenog skeniranja otvara se Scan Results prozor u kojem se vide informacije o statusu protekcije kompjutera, odnosno o detektovanim problemima u Detect Items kategoriji. Skeniranje sistema se može zaustaviti a nakon toga i vidjeti rezultati klikom na Stop and show results opciju. Također, System Info opcija nudi pregled sadržaja računara u smislu tipa opreme i ostalih informacija, dok Aditional Info opcija nudi informacije za za probleme koji nisu kritični.

Klikom na Save Report se kreira izvještaj u html formatu i spašava na lokaciji na disku koju odredimo. Klikom na Rescan Now opciju vrši se ponovno skeniranje samo pronađenih problema iz predhodnog skeniranja.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s